Jakým způsobem pracuji...

Ve své praxi využívám poznatků z Gestalt terapie, která vyrůstá ze základů humanistické (tj. na člověka zaměřené) a existenciální (vztahující se k bytí) psychologie.

Psychoterapie obecně je způsob práce, který umožňuje hlubší porozumění vlastním pocitům, pomáhá hledat další možnosti, otevírá cesty. Učí lépe vnímat vlastní potřeby a pomáhá hledat či vytvářet dostupné zdroje, aby byly tyto potřeby naplňovány. Napomáhá pochopení sama sebe, umožňuje přijetí toho, kým nyní jsme. V souvislosti s tím často vede ke zlepšení vztahů s druhými lidmi.

Gestalt terapie vychází z předpoklaldu, že každý člověk má schopnosti čelit a zvládnout překážky, které mu život chystá. Psycholog pomáhá v tom, aby v sobě člověk tyto zdroje objevil a naučil se jich využívat.

Gestalt terapeut neříká klientům jací jsou, jak se mají změnit, nehodnotí je, často ani nedává konkrétní rady a doporučení. Nabízí bezpečný prostor a pochopení, zaměřuje se na osobní zkušenosti klienta a snaží se propojit v celek různé aspekty klientovi osobnosti.