Úvod

 

Aktuálně nepřijímám nové klienty z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou, děkuji za pochopení.

V případě zájmu se obraťte na Michalu Havlíčkovou, tel.: 777 868 271. 

 

Situace, ve kterých lidé obvykle vyhledávají pomoc psychologa:

  • strach, úzkost, deprese…

  • psychosomatické obtíže (bolest žaludku, hlavy, kožní problémy, potíže se spánkem…)

  • nedůvěra v sebe anebo v okolí; téma sebedůvěry a sebevědomí

  • situace v mezilidských vztazích (potíže v partnerství/manželství, rozchod…)

  • závažná životní událost (úmrtí blízkého člověka, změna zdravotního stavu...)

  • životní traumata a jejich následky (šikana, zneužívání…)

  • pomoc v důležitém životním rozhodování

  • osobnostní rozvoj a růst

  • výchovná problematika u dětí a dospívajících

Úkolem psychologa je pomocí otázek vést klienta k uvědomování aspektů, které jsou aktuálně méně viditelné, nabízení různých postřehů, nápadů a hypotéz. Jde o nahlížení na situaci z různých pohledů, o mapování názorů a společné hledání možností řešení.