Ceník

Individuální konzultace (55 minut)……..................................… 800,- Kč

Párová/rodinná konzultace……………………………...........….….. 1000,- Kč

Vyšetření (dle trvání)………………………….…........…..…. 1000 – 1500,- Kč

Zpracování zprávy (dle trvání)………….………….......…….. 500 – 1000,- Kč

Platbu je možné uhradit v hotovosti, nebo převodem na účet: 1013969288/5500 (aktualizované č. ú.).

Zrušit domluvenou schůzku je možné telefonicky s předstihem 24 hodin. V případě pozdější omluvy je třeba uhradit dohodnutou cenu konzultace v plné výši. Pokud dojde bez včasné omluvy ke zrušení schůzky z mé strany, získáte další konzultaci zdarma.