Co očekávat…

Poradenské setkání probíhá formou rozhovoru – budu s Vámi společně hovořit o situaci, kterou jste se rozhodl/a řešit.

Délka konzultace je zpravidla 55 minut. První setkání je obvykle věnováno vzájemnému představení, poznání a popisu aktuální situace, se kterou klient přichází. Doporučená frekvence setkávání je 1x týden/1x 14 dní, i toto je otázkou individuální domluvy. Je možná i jednorázová podpora. Konzultace jsou zpoplatněny (viz ceník).

Samozřejmostí mé práce je diskrétnost a mlčenlivost. Je možné přijít i anonymně. Výjimku z mlčenlivosti tvoří jen situace udané zákonem.

Závazný je pro mě Kodex etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.